Doanh nghiệp
Chương trình đào tạo do các giáo sư, tiến sỹ hàng đầu Việt Nam trực tiếp giảng dạy dựa trên tư vấn thiết kế theo chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin ITSS của Nhật Bản trong môi trường thực hành hiện đại. Nguồn nhân lực kỹ sư cầu nối (BridgeSE) được ưu tiên phát triển để triển khai các dự án phần mềm giữa Việt Nam và Nhật Bản. Song song với quá trình học kỹ năng, học viên được tăng cường học tiếng Nhật và tiếng Nhật chuyên ngành với giảng viên bản xứ trong suốt 4 năm học
Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Nghĩa được biết đến như vựa cà chua của Đơn Dương, có tổng diện tích là 30,64 ha, trong đó gần 1/3 là diện tích trồng nhà chua trong nhà kính theo công nghệ Nhật Bản, mỗi năm cung cấp cho thị trường tiêu thụ Việt Nam hơn 1.000 tấn cà chua sạch
Công ty Phát triển nguồn nhân lực MD Việt Nam hình thành từ dự án “để trở thành doanh nghiệp phái cử hàng đầu” của hệ thống Group cty phái cử liên kết.