Thông tin liên hệ

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC MD VIỆT NAM

Địa Chỉ: MD Complex ビル、68号、Nguyen Co Thach市道、My Dinh, Ha Noi

Hotline:  +81 50 5534 6268 - Fax: (024) 320 08505

Email: info@vietnamhr.jp


Biểu mẫu Gửi thông tin liên hệ
*Họ tên của bạn: *Số điện thoại liên hệ: *Email liên hệ: *Nội dung liên hệ: