Video Clip
Phần thi tay nghề đơn hàng đóng gói hàng hóa của TTS MD Việt Nam yêu cầu các ứng viên đóng hộp thùng cát tông nhanh, gọn ...
Kiểm tra tay nghề là 1 trong những phần thi của đơn hàng lắp đặt đường ông nước. Sau khi trúng tuyển TTS sẽ được đào tạo thêm về tiếng cũng như công ...
Học tiếng Nhật qua các bài hát Nhật Bản luôn tạo được hứng thú cho các học viên taị trung tâm công ty ...
Tỷ lệ tham gia đơn hàng mộc nội thất tại MD Việt Nam là 3 người sẽ chọn 1. Trong đó các TTS đều trải qua các bài thi cơ bản như: phỏng vấn, thi thể lực, kiểm tra tay ...
Mặt trát phải phẳng (không gổ ghề, lồi lõm) cả theo chiều đứng và chiều ngang là những tiêu chí đánh giá trát tường đúng tiêu chuẩn tại MD Việt ...